Det tidigare bokningssystemet har upphört.

I väntan på ett nytt bokningssystem, kan bokningar göras endast genom e-post.
info@friskvardsakademin.se.